Info i rezervacije 051.217.217

Gospodska ulica

vsco_022814

Krajem XIX vijeka u Gospodskoj ulici (ulica Veselina Masleše) podignut je niz jednospratnih neorenesansnih zgrada, a docnije i zgrada sa stilskim elementima secesije, namjenjenih trgovini i stanovanju. Veći broj ovih objekata sačuvao se do danas, sa bogatim ukrasom na vijencima, oko prozora i balkona i sa dekorativnim tornjićima na uglovima, čineći reprezentativnu pješačku zonu u središti grada. Danas se u ovim objektima duž Gospodske ulice nalaze mnoge trgovačke radnje koje nude robu domaćih i svjetskih proizvođača.