Info i rezervacije 051.217.217

Tvrđava Kastel

Kastel_Fortress_in_Banja_Luka

Tvrđava Kastel je najstariji istorijski spomenik u gradu Banjaluci. Najstariji tragovi naselja na području Banjaluke su ostaci neolitskog gradinskog naselja koji su upravo pronađeni na prostoru gradske tvrđave Kastel. Nalazi se u središnjem dijelu grada, koji dominira lijevom obalom Vrbasa. U prošlosti Kastel je bio jako vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidovima, a u njenoj unutrašnjosti, pored ljetne pozornice, igrališta za djecu i nacionalnog restorana nalazi se Zavod za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa RS koji radi od 1976. godine. O vremenu nastanka ovog objekta ne postoje […]

Hram Hrista Spasitelja

6404253427_bfc975e2a5_o

Izgradnja Saoborne crkve “Svete Trojice” u centru grada je bio prvi veći graditeljski poduhvat u Banjaluci nakon Prvog svjetskog rata. Građena je na praznom prostoru ispred tadašnje kafane «Balkan» od 1925. godine. Projektovao ju je Dušan Živanović, arhitekta iz Beograda. Crkva je izrađena u srpskovizantijskom stilu, koji se kod nas javlja u arhitektonskoj praksi krajem XIX i početkom XX vijeka. Građevinski, crkva je završena 1929. godine, a enterijer je rađen poslije raspisanog jugoslovenskog konkursa, na kojem je nagradu dobio Grigorije Samojlov. Ukrašavanje unutrašnjosti crkve i izrada ikonostasa povjereni su Jovanu Bijeliću, Veljku Stanojeviću, Svetislavu Strali, Jaroslavu Kratini i Petru Suhačevu. […]

Zgrada Gradske palate i banskog dvora

Banja_luka6

Kada je formirana Vrbaska banovina 1929. godine i kada je za prvog bana postavljen Svetislav Tisa Milosavljević, osjećala se potreba za izgradnjom jednog reprezentativnog sjedišta. Za izgradnju Banske palate i Banskog dvora raspisan je 1930. godine jugoslovenski konkurs, a radovi na Banskom dvoru počeli su u martu 1931, dok je svečano otvaranje zdanja bilo 8. novembra 1932. godine. Oba objekta su predviđala brojne sadržaje. Tako je u Banskoj upravi planirano 150 soba sa svim administrativno-upravnim aparatom Banovine, dok je Banski dvor imao sale za sjednice, salone za prijeme, vijećnicu, stan bana sa apartmanom za visoke goste, prostorije centralnog grijanja, kuhinje, […]

Spomenik palim Krajišnicima na Banj Brdu

Banj brdo 01 copy

Spomenik palim Krajišnicima, u Narodno-oslobodilačkoj borbi (1941-1945) protiv fašizma, nalazi se na vrhu Banj brda (431m nadmorske visine) koje dominira Banjalukom. Udaljen je oko 5km od Grada, a put između Banjaluke i spomenika na Banj brdu je u čitavoj dužini asfaltiran. Spomenik, mauzolejskog tipa (visine 13 m i dužine 24 m), rad je jednog od najvećih jugoslovenskih kipara i majstora memorijalne plastike Antuna Augustinčića. Podignut je na mjestu gdje je, juna 1941, održana Oblasna konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Bosansku krajinu i nekoliko savjetovanja vezanih za podizanje ustanka. Izgrađen je od bijelog bračkog kamena. Ima jedinstvenu formu, posebnu dinamičku liniju […]

Spomenik Petra Kočića

spomenik-petru-kocicu

Spomenik književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću (1877-1916) se nalazi u Gradskom parku (prekoputa glavnog trga), i predstavlja još jedan rad Antuna Augustinčića u Banjaluci i Vanje Radauša. Spomenik je završen 1929, a postavljen je i svečano otkriven 6. novembra 1932. godine.

Samostan Marija Zvijezda

vijest_03-02_01

Posjetioci koji prvi put ulaze u opatijsku crkvu u Mariji Zvijezdi, u prvi mah ostaju bez riječi. Taj silni prostor, te nježne boje, to neobično umjetničko uobličenje je nešto što sigurno niste očekivali. Zapravo, toj crkvi, koja je već 30 godina i župna crkva, nema slične u cijeloj Bosni. Izgrađena je za neobično kratko vrijeme: 20. avgusta 1925. godine udaren je temelj, a već godinu dana kasnije gradnja je bila gotova i urađen je svod. Prvobitni plan za njenu gradnju je uradio redovnik iz samostana, arhitekt brat Eberhard (Wegnandt), koji je izgradio još dvadesetak (manjih) crkava u okolini Banjaluke. Plan […]

Gospodska ulica

vsco_022814

Krajem XIX vijeka u Gospodskoj ulici (ulica Veselina Masleše) podignut je niz jednospratnih neorenesansnih zgrada, a docnije i zgrada sa stilskim elementima secesije, namjenjenih trgovini i stanovanju. Veći broj ovih objekata sačuvao se do danas, sa bogatim ukrasom na vijencima, oko prozora i balkona i sa dekorativnim tornjićima na uglovima, čineći reprezentativnu pješačku zonu u središti grada. Danas se u ovim objektima duž Gospodske ulice nalaze mnoge trgovačke radnje koje nude robu domaćih i svjetskih proizvođača.

Arhiv RS

CAM00479

Zgrada nekadašnje Vojne komande izgrađena je 1878/1880. godine, što je vjerovatno prva gradnja za vrijeme Austro-ugarske okupacije. Objekat je jednostavnih arhitektonskih oblika primjerenih vojnoj namjeni a danas je u njoj smješten Arhiv Republike Srpske.

Muzej Republike Srpske

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zgrada stare željezničke stanice iz 1891-1892. godine (danas Muzej savremene umjetnosti RS) izvedena je kao monumentalno zdanje, sa istaknutim središnjim ulazom i bočnim krilima na kojima su takođe reprezentativni portali, sa lučnim otvorima bogato ukrašenih arhivolti u prizemlju, naglašenim profilisanim vijencima i skladnim ritmom pravougaonih prozora na spratu, dok je peronska strana prvobitno imala trijem na čeličnim stubovima sa ukrasnim kapitelima. Građena je u neorenesansnom maniru, a pozicijom je omogućila formiranje prvog gradskog trga vezanog za Carski drum.

Hipotekarna banka

23341522

Monumentalni objekat Hipotekarne banke je izrađen 1936. godine, kod kojeg su, pored elemenata Bauhausa, naglašeni neoklasicistički elementi. Dvije figure krajiških seljaka, izlivene u bronzi koje flankiraju reprezentativni portal izradio je Volodemer Zahorodnjuk.

Ambijentalna cjelina Carski drum

DSC04142

Pečat gradu daju drvoredi, posebno onaj duž glavne gradske ulice – Carskog druma (danas ulice Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića) čija je sadnja počela 1882. godine. Duž glavne gradske ulice se nalaze i mnogi reprezentativni stambeni objekti – vile izgrađene u periodu Austro-ugarske okupacije kao i mala željeznička stanica, poznatija kao «Stanica Kraljev drum» u kojoj se danas nalazi picerija. Sa svojim starim drvoredima, kulturno-istorijskim spomenicima, vilama i drugim građevinama, Carski drum predstavlja oličenje Grada i on je umnogome odredio urbanistički razvoj Banjaluke na ovom prostoru.

Safikadin grob

DSC04990

Safikadin grob koji se nalazi u centru grada, ispred tvrđave Kastel, svjedoči o banjalučkoj legendi vječne ljubavi (Romeo i Julija u banjalučkoj verziji). Legenda kaže da se mlada i lijepa, banjalučanka, Safikada na prvi pogled zaljubila u stasitog austro-ugarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama Kastela. Naredba o iznenadnom pokretu austro-ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj, još nedoživljenoj, sreći. Na rastanku, dvoje mladih su se zakljinjali na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji a Safikada bacajući svoje tijelo pred top, koji je sa Kastela označavo podne, povika: «Vijerna sam ti […]

Obilazak – Kulturno – istorijski spomenici – Džamija Ferhadija

ferhadia-mosque-bl-old-book-m

Sagrađena je 1579. godine za vrijeme vladavine Ferhad paše Sokolovića, kada je Banja Luka postala sjedište bosaknskog pašaluka. Jedna je od najvrednijih kulturno -istorijskih spomenika orijentalne kulture u Bosni i Hercegovini, sagrađena u duhu škole poznatog turskog arhitekte Sinana. Ferhad – paša Sokolović je bio član čuvene porodice  Sokolovića koja je obilježila dio istorije Bosne u vrijeme kada je Osmansko carstvo bilo na vrhuncu svoje moći. Ferhadija je srušena 1993. u građanskom ratu,a njena obnova, po istom projektu je počela 2006. godine.

Crkva Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu

DSC07969

Crkva Svetog Ilije se nalazi se na putu E661 koji vodi od Banjaluke prema Jajcu i Mrkonjić Gradu. Crkva je smještena na nekropoli sa stećcima, među kojima su dva ukrašena krstovima, rozetama i polumjesecom, klesanim u visokom reljefu. Iznad crkve, na stijeni nad kanjonom Vrbasa, nalaze se ostaci srednjovjekovne tvrđave Greben grada. Kako se Greben pominje u izvorima krajem 12. vijeka, moguće je da je u to vrijeme pod njim sagrađena i bogomolja. U 15. vijeku feudalci iz porodice Vojsalića, nasljednici Hrvoja Vukčića Hrvatinića, brinuli su se o obnovi manastira pod Grebenom gradom. Manastir je opustio 1527-1528. godine, kada su […]

Srednjovjekovni utvrđeni grad Zvečaj

Zvecaj2

Ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada Zvečaj nalaze se desetak kilometara južno od Banjaluke, na južnim padinama stijene nad lijevom obalom Vrbasa. Zvečaj se prvi put pominje 1404. godine, kada je herceg Hrvoje Vukčić ovdje sklopio ugovor sa Dubrovčanima protiv bosanskog kralja Ostoje. Predpostavlja se da je utvrđenje starije od ovog vremena. Bosanski kralj Stjepan Ostojić 1419. godine u Zvečaju potvrđuje privilegije Dubrovčanima. Godine 1463. Turci su zauzeli utvrđenje, a krajem iste godine preuzela ga je ugarska vojska Matije Kovina, te je do 1527. godine, kada ga je Turcima predao kapetan Andrija Drešneki, služio kao utvrda Jajačke banovine. Grad se sastojao od […]

Banj brdo

DSC04922

Najpoznatije banjalučko izletište Banj brdo se nalazi na južnoj strani grada, a visoko je 431 m nadmorske visine odakle se pruža panoramski pogled na grad. Izletište je bogato šumom, stazama za šetnju i planinarenje, izvorima vode za piće kao i uređenim mjestima za odmor i razonodu. Na njemu se nalazi i memorijalni spomenik palim Krajišnicima u NOB-u, djelo poznatog jugoslovenskog kipara Antuna Augustinčića. Na spomeniku je ucrtan reljef koji u nizu slika prikazuje borbu i stradanja Krajišnika u II svjetskom ratu, a sam spomenik simbolično podsjeća na metak ispaljen u pravcu Krajine.

Krupa na Vrbasu

DSC08192

Krupa na Vrbasu se nalazi na magistralnom putu M-16, oko 25km južno od Banjaluke. Smještena je na mjestu gdje Vrbas napušta kanjon i ulazi u Krupsko polje, a sa njegove lijeve strane se ulijeva rijeka Krupa. Mjesto sa izuzetnim prirodnim i kulturnim vrijednostima kao što su slapovi, mlinovi i izvori Krupe, Strikina pećina, manastir Sv. Ilija (1289), crkva brvnara (XVI vijek) i srednjovjekovni grad Greben (1192), pogoduje razvoju izletničkog, vjerskog, sportsko-rekreativnog, naučnog, seoskog i ribolovnog turizma. U Krupi se tradicionalno održava umjetnička kolonija gdje umjetnike sa raznih strana svijeta motiviše čudesna moć prirode za stvaranje životnih djela.